Ook nieuw steunmechanisme voor middelgrote zonne- en windinstallaties op komst


De Vlaamse regering wil vanaf 2021 niet alleen opnieuw zonnepanelen subsidiëren op gezinswoningen, ook voor middelgrote installaties – bijvoorbeeld bij bedrijven, scholen of lokale overheden – werkte de regering een nieuw steunmechanisme uit.

De Vlaamse regering besliste vrijdag op voorstel van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) om vanaf 2021 opnieuw een premie in te voeren voor wie zonnepanelen plaatst. De groenestroomcertificaten werden al een tijdje geleden afgeschaft, maar eigenaars kunnen sindsdien wel extra rendement halen via de terugdraaiende teller. Dat systeem loopt eind dit jaar echter af en de regering wil vermijden dat de interesse stagneert.

De premie loopt van 2021 tot eind 2024 en is enkel bedoeld voor kleinere installaties, bijvoorbeeld op gezinswoningen. Ze geldt ook enkel voor bestaande woningen, met een bouwaanvraag tot 31 december 2013.

Grootte bedrag


De grootte van het bedrag is afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen. In 2021 bedraagt de premie 300 euro per kilowattpiek voor de eerste vier kilowattpiek. Daar komt nog eens 150 euro per kilowattpiek bovenop voor alles tussen de 4 en 6 kilowattpiek. Boven de 6 kilowattpiek is er geen steun meer. Concreet: een gezin met een installatie van 6 kilowattpiek of meer, krijgt 1.500 euro steun. Een stevig duwtje in de rug, want een installatie kost momenteel gemiddeld 5.000 tot 5.500 euro.

In de jaren nadien daalt de premie, om oversubsidiëring te vermijden. In 2024 gaat het bijvoorbeeld nog om 75 euro voor de eerste 4 kilowattpiek en 37,50 euro voor de bijkomende 2 kilowattpiek. Sowieso is de premie de hele periode begrensd tot 40 procent van de investeringskosten. De Vlaamse regering maakt er voor 2021 32 miljoen euro voor vrij en stuurt dat bedrag in de jaren nadien indien nodig bij.

Ook voor middelgrote zonne-installaties komt er trouwens een nieuw ondersteuningssysteem. Kmo’s, scholen, lokale overheden en dergelijke zullen via een projectoproep een aanvraag kunnen indienen tot ondersteuning voor de installatie van middelgrote zonne- en windprojecten. Dat systeem komt in de plaats van de groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald en via de elektriciteitsfactuur wordt doorgerekend aan de eindconsument.

Geld uit de begroting


In het nieuwe systeem komt het geld uit begrotingsmiddelen, maar zullen wel enkel de best gerangschikte projecten – dus de projecten die de meeste groene elektriciteit produceren per euro gevraagde steun – effectief ondersteuning krijgen. Het budget wordt over die projecten verdeeld, tot het geld op is. Voor 2021 voorziet de Vlaamse regering daar 25 miljoen euro voor.

Handelsfederatie Comeos juicht die beslissing alvast toe. “In Vlaanderen hebben onze grote winkels op hun daken een potentieel van 333 voetbalvelden voor zonnepanelen”, zegt afgevaardigd bestuurder Dominique Michel. “Daarmee kunnen we stroom voorzien voor meer dan een kwart miljoen mensen.”

Volgens Michel maakt het systeem van projectoproepen de investering in zonnepanelen interessanter voor winkels. “Vandaag is de investering in zonnepanelen enkel rendabel als de eigen productie net overeenkomt met de eigen consumptie. Daarom liggen er soms maar zonnepanelen op de helft van het dak, omdat de eigen productie maar die capaciteit nodig heeft. Maar waarom zouden we niet meer panelen leggen, en zo bijvoorbeeld andere bedrijven of gezinnen van stroom voorzien?” Volgens Michel kan de nieuwe premie daar “een belangrijke rol” in spelen.