De Vlaamse steun voor wie investeert in een thuisbatterij voor elektriciteitsopslag is verlengd tot eind 2021.


Sinds augustus vorig jaar kunnen particulieren een Vlaamse premie voor de installatie van een thuisbatterij aanvragen. Daarmee kunnen eigenaars van zonnepanelen overtollige stroom opslaan om die later te verbruiken. Het succes van de financiële steun is beperkt: tot eind juni 2020 werden zo’n 100 premies aangevraagd.

Bedrag


De Vlaamse regering heeft beslist de premie met een jaar te verlegen tot eind 2021. Het premiebedrag blijft onveranderd: 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro of 35 procent van de investeringskosten.

Het Energiefonds maakt daarvoor een bedrag vrij van maximaal 1 miljoen euro. Rekening houdend met een gemiddelde premie van 1.800 euro per aanvraag kunnen 550 installaties ondersteund worden.

Vanaf 2021 is de stimulans om te investeren in een opslagsysteem groter omdat nieuwe zonnepaneleninstallaties dan geen recht meer hebben op de terugdraaiende teller. Een opslagsysteem biedt de mogelijkheid om het zelfverbruik te verhogen en dus de afname van het net en de injectie in het net te beperken.

Aanvraag


De premie moet binnen drie maanden na de laatste factuurdatum aangevraagd worden. De aanvraag kan via de website van het Departement Omgeving.