CD&V wil energiefactuur vereenvoudigen


CD&V wil de energiefactuur sneller vereenvoudigen. CD&V-Kamerlid Leen Dierick verzoekt de regering in een resolutie om daarover een akkoord te sluiten met de deelstaten.

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 41 procent van de consumenten hun energiefactuur moeilijk begrijpen, zegt Dierick. Vooral kwetsbare gezinnen zijn hiervan de dupe. “Zij verdwalen vaak in een administratieve doolhof en zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten.” In 2018 bereikten de ministers bevoegd voor energie al een akkoord over de vereenvoudiging.

“Dit akkoord werd helaas niet uitgevoerd”, zegt Dierick. “In het nieuwe regeerakkoord werd opgenomen dat de werkzaamheden inzake de hervorming van de energiefactuur worden verdergezet. Met deze resolutie wil ik de regering aansporen om binnen de zes maanden een akkoord te sluiten met de deelstaten en dit om te zetten in concrete regelgeving. Het is tijd dat er schot in de zaak komt. Een duidelijkere energiefactuur zou veel mensen vooruithelpen, vooral zij in sociaal kwetsbare situaties.”